Основните проблеми на отдалечените служители: за отлагане, социализация и саморазвитие

Основните проблеми на отдалечените служители: за отлагане, социализация и саморазвитие

Наскоро в канала на проекта за работа на свободна практика Дигитален броколи Проведох проучване сред свободни работници и отдалечени служители относно основните болки и проблеми…